VPB (vennootschapsbelasting)

Vennootschapsbelasting, afgekort VPB, is de belasting die betaald moet worden over de winst uit een onderneming. Niet elke ondernemer krijgt hier echter mee te maken. Of uw onderneming VPB moet betalen hangt namelijk van een aantal factoren af, zoals de rechtsvorm van uw bedrijf. Wanneer er sprake is van een rechtspersoon, zoals bij een bv of een nv, is de kans groot dat u belastingplichtig bent voor de VPB. Natuurlijke personen betalen geen VPB. Een natuurlijk persoon is bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak. In dat geval wordt de winst via de inkomstenbelasting belast. Voor wie geldt de VPB nu precies en welke uitzonderingen zijn er?

Wel of geen rechtspersoon

De rechtsvorm van uw bedrijf bepaalt of er wel of geen sprake is van een rechtspersoon. Als het bedrijf een rechtspersoon is dan zijn de fiscale regels anders dan wanneer er sprake is van natuurlijke personen. Wanneer de eigenaar van een onderneming een natuurlijk persoon is, zoals bij een eenmanszaak of een VOF, dan is niet de onderneming maar de eigenaar daarvan belastingplichtig. Er wordt dan inkomstenbelasting geheven over de winst. In dit geval komt u niet in aanraking met de VPB. Is uw bedrijf een rechtspersoon? Dan is de onderneming verplicht om belasting af te dragen over de winst via de VPB. Een bedrijf met een rechtspersoon is bijvoorbeeld een BV of een NV. Ook coöperaties, stichtingen of verenigingen zijn soms VPB-plichtig.

Uitzonderingen

In sommige gevallen kan een onderneming vrijgesteld worden van VPB. Als u bijvoorbeeld als vereniging de organisator bent van een sportevenement waarbij maatschappelijk en sociaal belang voorop staan, dan kunt u doorgaans vrijgesteld worden van VPB. Dit geldt ook wanneer de inkomsten van de vereniging of stichting in hoge mate verkregen worden door de inzet van vrijwilligers of wanneer de inkomsten alleen gebruikt worden voor het sociale doel van de vereniging. Ook kan een vereniging of stichting die niet als primaire doel heeft om winst te maken, vrijgesteld worden van VPB. Dit is dan wel afhankelijk van de hoogte van de winst. Zolang de winst een bijkomstigheid is en onder een vastgestelde grens valt, kan de VPB worden kwijtgescholden. Het is raadzaam om hierover advies te vragen aan een financieel adviseur.

Belastbaar bedrag

VPB betaalt u over de winst die u in het afgelopen boekjaar heeft gemaakt. Daar mag u eerst nog eventuele aftrekposten. Het bedrag dat u overhoudt is het belastbaar bedrag. De VPB wordt over dit belastbare bedrag geheven. Om niet te veel VPB te hoeven betalen, is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de mogelijke aftrekposten. De aftrekposten zijn grofweg te verdelen in twee soorten. De eerste zijn de eventuele verliezen die uw bedrijf heeft geleden. Deze mag u van de winst aftrekken. Daarnaast kunt u sommige investeringen aftrekken. Hierbij kunt u denken aan investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen die u voor uw onderneming nodig heeft, en de afschrijving daarop, maar ook aan bepaalde investeringsregelingen die de Belastingdienst aan ondernemers biedt. Zo bestaat er bijvoorbeeld een milieu-investeringsaftrek en een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Wanneer u aan de voorwaarden hiervoor voldoet, kunt u uw belastbare winst verlagen, waardoor u minder VPB hoeft te betalen. Als u zelf niet goed op de hoogte bent van de fiscale regels en mogelijke aftrekposten, kan het zich zeker lonen om onafhankelijk financieel advies in te winnen bij uw VPB-aangifte.

Jaarlijkse VPB-aangifte

De VPB-aangifte dient jaarlijks gedaan te worden. U doet dit aan het einde van het boekjaar. Een boekjaar loopt doorgaans gelijk aan het kalenderjaar, maar het kan ook voorkomen dat u te maken heeft met een gebroken boekjaar. Bij de VPB-aangifte komen veel fiscale regels kijken. Wij adviseren dan ook om de expertise en ervaring van een financieel adviseur in te schakelen. Wij kunnen uw belastbare winst voor u berekenen en samen met u kijken hoe u dit bedrag zo laag mogelijk kunt houden, zodat u wellicht minder belasting hoeft te betalen. Wij geven u graag advies over de verschillende aftrekposten die specifiek op uw situatie van toepassing zijn. Wilt u weten wat wij verder voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.