Vennootschap onder firma (VOF)

Een Vennootschap onder firma, afgekort een VOF, is een rechtsvorm waarbij er sprake is van een samenwerking tussen meerdere ondernemers. Een VOF heeft veel overeenkomsten met een eenmanszaak, maar het grote verschil is dat een VOF eigendom is van meerdere personen, terwijl een eenmanszaak slechts één eigenaar kan hebben. De ondernemers in een VOF worden vennoten genoemd en een VOF mag opgericht worden door een onbeperkt aantal vennoten. Een VOF biedt ondernemers veel mogelijkheden om samen te werken en te profiteren van belastingvoordelen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Waar moet u op letten als u als vennoot een VOF wil oprichten of als u wil toetreden tot een bestaande VOF?

Inschrijven van een VOF

Een VOF opstarten kan snel en eenvoudig. U hoeft hiervoor niet naar de notaris. De VOF kan door de ondernemers zelf rechtstreeks worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierbij dienen wel alle vennoten aanwezig te zijn. Het is van belang om vooraf goed na te denken over uw rol binnen de VOF en over het aantal vennoten. Hoewel een VOF een ongelimiteerd aantal vennoten mag hebben, is de kans op succes doorgaans groter als de groep niet te groot wordt. Ook speelt het een grote rol wie de vennoten zijn. Ondernemers die elkaar aanvullen hebben meer kans op een goede samenwerking dan ondernemers die over min of meer gelijke capaciteiten beschikken. Daarnaast zal in een grote groep vennoten doorgaans een scheiding ontstaan tussen meer en minder actieve vennoten. Wanneer een paar vennoten de kar trekken en andere vennoten een meer passieve rol aannemen, kan dit voor wrijving zorgen. Maak daarom vooraf duidelijke afspraken, zodat ieders verwachtingen helder zijn.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Een VOF kent net als een eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de VOF eigendom is van natuurlijke personen en dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle aspecten van de onderneming. Wanneer de VOF in de schulden terecht komt, zijn alle vennoten daar dan ook voor aansprakelijk en kan er ook aanspraak worden gemaakt op de privévermogens van de vennoten. Wanneer de schuld is veroorzaakt door een fout van één van de andere vennoten, kunt u als vennoot in de VOF dus volledig aansprakelijk worden gehouden. Het is daarom aan te bevelen om met elkaar af te spreken tot welk bedrag vennoten alleen mogen beslissen en vanaf welk bedrag er toestemming nodig is van alle andere vennoten. Op deze manier kunt u de verantwoordelijkheid voor grote schulden die door een andere vennoot zijn gemaakt enigszins beperken. Het is dan wel van belang om deze afspraken ook officieel vast te laten leggen.

Financiële kant van een VOF

De winst die de VOF boekt wordt volgens een vooraf bepaalde winstverdeling onder de vennoten verdeeld. Vaak wordt de verdeling gebaseerd op het aandeel dat iedere vennoot in de VOF heeft ingebracht, maar het is aan de vennoten zelf om deze verdeling te bepalen en vast te leggen. De winst uit een VOF wordt belast in box 1 als winst uit onderneming. Omdat een vennoot wordt gezien als een zelfstandig ondernemer, kunt u gebruik maken van

een aantal aantrekkelijke ondernemersregelingen, zoals de zelfstandigenaftrek. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet u wel voldoen aan een aantal criteria van de Belastingdienst, zoals het urencriterium, dat bepaalt dat u een minimumaantal uren in de VOF dient te steken.

Toetreden tot een bestaande VOF

Naast het opstarten van een nieuwe VOF, kan het ook voorkomen dat u als nieuwe vennoot toe kunt treden tot een bestaande VOF. Het is sterk aan te bevelen om u vooraf goed te verdiepen in de financiële staat van de VOF. Als u eenmaal als vennoot bent toegetreden, bent u namelijk aansprakelijk voor alle schulden van de VOF. Dat geldt ook voor schulden die gemaakt zijn voordat u als vennoot toetrad. Het is daarom verstandig om niet over één nacht ijs te gaan voordat u vennoot wordt. Laat u bij twijfel zeker adviseren door een onafhankelijk financieel adviseur. Deze kan voor u berekenen of de VOF financieel gezond is en welke risico’s u loopt.

Deskundige beoordeling

Hoewel het opstarten van een VOF eenvoudig en snel gedaan kan worden, is het belangrijk om vooraf goed na te denken over de vele aspecten die een VOF met zich meebrengt, zoals de vraag met wie u het beste kunt samenwerken, welke verwachtingen de vennoten van de onderneming hebben en hoe de winst zal worden verdeeld. De financiële kant van de VOF heeft te maken met veel fiscale regels die verregaande gevolgen kunnen hebben voor de vennoten. Wij adviseren dan ook om bij de oprichting van een VOF, of bij de toetreding tot een bestaande VOF, deskundige hulp in te roepen. Wij geven u graag financieel advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Zo kunt u onnodige risico’s vermijden en zorgt u ervoor dat u niet te veel belasting hoeft te betalen, zodat u het beste uit uw ondernemerschap kunt halen. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.