Opstellen contract leningsovereenkomst

Wanneer u eigenaar bent van een BV gebruikt u wellicht wel eens geld van de zaak om persoonlijke rekeningen te betalen of bijvoorbeeld om grote persoonlijke uitgaven te financieren, zoals de aankoop van een nieuw huis of een nieuwe auto. Op het moment dat u dat doet, bent u geld aan het lenen van uw BV. Hoewel het toegestaan is om geld van uw bedrijf te lenen, is het wel de bedoeling dat u dat geld op termijn ook weer terugbetaalt aan de BV. Bovendien kunt u niet onbeperkt geld aan uw bedrijf onttrekken en moet de lening aan een aantal zakelijke voorwaarden voldoen. Wanneer dat niet het geval is, kan dat grote financiële gevolgen met zich meebrengen, zoals een fikse naheffing van de Belastingdienst of een boete. Als u geld wilt lenen van uw BV is het daarom van groot belang om dit op een correcte manier te doen. Maar waar moet u dan aan denken?

Afspraken vastleggen

Wanneer u geld leent van uw BV moet de lening voldoen aan zakelijke voorwaarden. Dit houdt in dat de lening op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden aan u wordt verstrekt als wanneer het een derde zou betreffen die geen verbintenis heeft met de BV. Deze voorwaarden betreffen onder andere de looptijd van de lening, het eventuele rentetarief en de wijze waarop u de lening gaat terugbetalen, bijvoorbeeld in maandelijkse termijnen of in één keer. Ook kunt u vastleggen wat de gevolgen zullen zijn wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet. Het is raadzaam om de voorwaarden en gemaakte afspraken vast te leggen in een leningsovereenkomst. Dit is een schriftelijk document dat door beide partijen wordt ondertekend. Doorgaans wordt de lening pas uitbetaald nadat de leningsovereenkomst door beide partijen is getekend.

Mondeling of schriftelijk

Het opstellen van een schriftelijke leningsovereenkomst is niet verplicht, maar het is wel sterk aan te bevelen. Een mondelinge overeenkomst kan immers problemen geven omdat niet te bewijzen is welke afspraken er precies zijn gemaakt. Door de afspraken en voorwaarden op schrift vast te leggen, kunt u latere misverstanden voorkomen. Het opstellen van een schriftelijke leningsovereenkomst hoeft niet altijd bij een notaris te gebeuren, maar dit kan uiteraard wel en biedt enkele voordelen. Een overeenkomst die via de notaris is gesloten, levert namelijk niet alleen dwingend bewijs op tussen beide partijen, maar ook ten opzichte van derden. Daarnaast is het makkelijker om beslag te leggen wanneer er niet aan de voorwaarden voor terugbetaling wordt voldaan. Afhankelijk van uw situatie en de hoogte van de lening kan het dus zinvol zijn de leningsovereenkomst via de notaris te sluiten. Het nadeel hiervan is dat daar natuurlijk wel extra kosten aan verbonden zijn.

Leningslimiet

Bij het lenen van geld van uw BV geldt dat dit niet ongelimiteerd mag worden gedaan. Een belangrijke maatstaf is dat u door het opnemen van de lening de BV niet in gevaar brengt. Als het onttrekken van het geld voor een lening zou betekenen dat de BV bijvoorbeeld geen lonen meer kan uitbetalen, dan mag u de lening niet afsluiten. Doet u dat toch, dan kan er sprake zijn van onzakelijk handelen. Dit kan voor u als eigenaar van de BV grote gevolgen

hebben. Wanneer het bedrijf door onzakelijk handelen van uw kant in financiële problemen komt, kunt u daar namelijk persoonlijk verantwoordelijk voor worden gesteld.

Wanneer de lening niet aan de zakelijke voorwaarden voldoet, kan het ook gebeuren dat de Belastingdienst het geld als inkomen beschouwt, waarover u inkomstenbelasting moet betalen. Dit kan een aanzienlijke naheffing en zelfs een boete opleveren. Het is dus van groot belang om de voorwaarden voor de lening zorgvuldig op te stellen en te documenteren. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij helpen.

Contract opstellen

Bij het opstellen van een contract voor een leningsovereenkomst moet u dus aan veel zaken denken en u moet ervoor zorgen dat dit zorgvuldig geformuleerd en gedocumenteerd wordt. Hoe biedt u bijvoorbeeld de BV de zekerheid dat u het bedrag aan het einde van de looptijd zal kunnen terugbetalen? Wat stelt u ter onderpand? Is er een zakelijke rente afgesproken over de lening? En is er een reële inschatting gemaakt van de verplichtingen van de BV en de mogelijkheid om daaraan te blijven voldoen, nadat het geld is uitgeleend? Allemaal vragen waar u een duidelijk antwoord op moet kunnen geven, om latere problemen te voorkomen.

Om een gedegen leningsovereenkomst op te stellen die aan alle zakelijke voorwaarden voldoet, raden wij aan om financieel advies in te winnen. Als ondernemer is het immers van belang om financiële risico’s zo klein mogelijk te houden en de gevolgen van een niet correct afgesloten lening van uw BV kunnen aanzienlijk zijn. Wij kunnen voor u berekenen of het bedrag dat u wilt lenen verantwoord is en of uw lening kan voldoen aan de zakelijke voorwaarden. Ook kunnen wij de leningsovereenkomst voor u opstellen. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.