Liquiditeitsplanning

Bij het runnen van uw eigen bedrijf bent u wellicht het liefst bezig met de inhoud. Dat wil zeggen met de diensten of goederen die u levert, het contact met klanten en leveranciers en het verbeteren van uw dienstverlening. De financiële kant van het bedrijf vindt niet elke ondernemer even leuk om zich mee bezig te houden. Toch vormen de geldstromen die uw bedrijf in- en uitgaan de ruggengraat van uw onderneming. Wanneer u immers de lonen van uw werknemers niet meer kunt betalen of geen nieuwe voorraden kunt inkopen omdat daar geen geld voor is, dan kan uw bedrijf in de problemen komen. Zeker bij startende ondernemers kunnen bovendien de kosten nog weleens hoog oplopen, terwijl de inkomsten nog op zich laten wachten. U moet immers eerst investeringen doen en er gaat vaak tijd overheen voordat die investeringen zich terug beginnen te betalen. In de tussentijd wilt u er wel voor zorgen dat uw bedrijf financieel gezond is. Daarvoor heeft u inzicht nodig in de geldstromen binnen uw bedrijf. Dat inzicht krijgt u door het maken van een liquiditeitsplanning. Maar wat is dat nu precies en hoe stelt u zo’n planning op?

Verwachte liquiditeit

Een liquiditeitsplanning is een voorspelling van de geldstromen die uw bedrijf in- en uitgaan gedurende een bepaalde periode. Er wordt eenvoudig gezegd dus gekeken naar hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld eruit gaat. U kunt de liquiditeitsplanning zien als een controlemiddel voor de financiële staat van uw bedrijf. De planning is gebaseerd op verwachtingen en moet inzicht geven in de financiële toekomst van uw onderneming. Hierdoor kunt u verrassingen, zoals schulden, voorkomen en kunt u inschatten wanneer er bijvoorbeeld voldoende financiële ruimte is om bepaalde investeringen te doen, zoals de aanschaf van nieuwe computers of andere bedrijfsmiddelen. Ook wordt door het maken van een liquiditeitsplanning duidelijk of en wanneer er tekorten worden verwacht, zodat u zo nodig tijdig een lening kunt afsluiten om deze tekorten op te vangen.

Betalingsverplichtingen

Wanneer u een eigen bedrijf heeft, krijgt u te maken met diverse betalingsverplichtingen. Als u bijvoorbeeld werknemers in dienst heeft dan moeten deze op tijd hun loon ontvangen. Maar ook leveranciers moeten tijdig worden betaald voor het leveren van diensten of goederen, zeker wanneer u in de toekomst opnieuw zaken met hen wilt doen. Verder kunt u bijvoorbeeld kosten hebben aan huisvesting, zoals de huur van een bedrijfspand of opslagruimte, en energie. Dit zijn terugkerende kosten waarvoor u steeds voldoende geld, ofwel liquide middelen, op de balans moet hebben staan. Liquide middelen zijn bijvoorbeeld geld op een bankrekening, maar ook bezittingen die snel in geld omgezet kunnen worden, zoals aandelen. Door inzicht te creëren in de betalingsverplichtingen van uw bedrijf, kunt u de financiële toekomst beter inschatten.

Geldstromen inzichtelijk maken

Een liquiditeitsplanning is dus bedoeld om de geldstromen in uw bedrijf inzichtelijk te maken. Maar hoe stelt u zo’n planning op? Ten eerste moet u de periode vaststellen waarover u de liquiditeitsplanning wilt maken. Doorgaans wordt dit gedaan over een langere termijn, bijvoorbeeld een aantal maanden of een jaar, maar de planning kan ook een korte

termijn, zoals een week, betreffen. Dit hangt af van welke doelstelling u wilt bereiken met het maken van de planning en welke gegevens u inzichtelijk wilt krijgen. Vervolgens zet u simpel gezegd alle te verwachten in- en uitgaven op een rij. Het is handig om de posten daarbij zoveel mogelijk uit te splitsen in groepen, bijvoorbeeld alle vaste uitgaven, zoals huur en loon, bij elkaar en alle fluctuerende uitgaven in een andere groep. Wanneer u hier geen ervaring mee heeft, is het aan te raden om een onafhankelijk financieel adviseur in te schakelen. Deze kan u begeleiden bij het maken van een liquiditeitsplanning.

Inzicht in uw bedrijf

Wanneer u een liquiditeitsplanning heeft opgesteld, kunt u deze vervolgens gaan vergelijken met de realiteit. Zo krijgt u veel informatie over uw onderneming en kunt u zien waar tekorten ontstaan of waar juist ruimte komt voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen. Door de planning naast de realiteit te leggen ziet u ook of uw verwachtingen realistisch waren. Zo kunt u bij een volgende liquiditeitsplanning de verwachtingen eventueel bijstellen en een nog zorgvuldigere inschatting maken. De liquiditeitsplanning zorgt er op die manier voor dat u tijdig de juiste maatregelen kunt treffen om uw bedrijf financieel gezond te houden.

Wilt u inzicht krijgen in de financiële toekomst van uw bedrijf maar heeft u geen idee hoe u de verschillende posten moet berekenen? Dan kunt u bij ons terecht voor professioneel financieel advies. Wij helpen u graag met het opstellen van een liquiditeitsplanning en het beantwoorden van al uw vragen over de financiële kant van uw onderneming. Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.