Jaarrekening

Wanneer u een eigen bedrijf heeft, krijgt u ook te maken met de jaarlijks terugkerende opgave om een jaarrekening op te stellen. Afhankelijk van de rechtsvorm waarmee u uw bedrijf heeft geregistreerd, kunt u bovendien verplicht zijn om de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dit is bijvoorbeeld onder andere het geval voor een BV, NV of coöperatie. Daarentegen hoeft een eenmanszaak geen jaarrekening te deponeren. Maar ook wanneer u niet verplicht bent een jaarrekening te deponeren, is het wel sterk aan te bevelen deze op te stellen, omdat een jaarrekening veel inzicht verschaft in de financiële situatie van uw bedrijf. Maar wat is een jaarrekening nu eigenlijk precies en uit welke onderdelen moet deze dan bestaan?

Financieel overzicht

De jaarrekening geeft een overzicht weer van de financiële situatie van uw onderneming in het afgelopen boekjaar. Daardoor ontstaat er een goed inzicht in hoe uw bedrijf ervoor staat op financieel gebieden wat u het afgelopen jaar heeft gedaan. Is uw onderneming financieel gezond, hoeveel winst of verlies is er geboekt en welke schulden staan er bijvoorbeeld nog open? Wanneer u verplicht bent om uw jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, dan betekent dat dat deze cijfers openbaar worden gemaakt voor iedereen die er interesse in heeft. Een jaarrekening wordt opgesteld door het bestuur van uw onderneming en vervolgens moet deze worden vastgesteld door de aandeelhouders. Een directeur-grootaandeelhouder voert beide taken dus tegelijk uit, hij stelt immers als bestuurder de jaarrekening zelf op en stelt deze bij ondertekening ook direct vast.

Structuur van de jaarrekening

De jaarrekening bestaat standaard uit drie onderdelen. Dit betreft de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. De balans geeft weer hoe de financiële situatie van uw onderneming is op dat moment. Het is dus een momentopname die laat zien wat er in het bedrijf aanwezig is op het gebied van uitstaande rekeningen, schulden, bezittingen en goederen. De balans wordt doorgaans opgemaakt aan het eind van het boekjaar, dus op 31 december, en wordt onderverdeeld in activa en passiva. Activa worden aan de linkerkant van de balans weergegeven. Dit betreft bezittingen van de onderneming. De passiva zijn de schulden die het bedrijf heeft openstaan. Deze worden aan de rechterkant van de balans vermeld.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is het tweede onderdeel dat in de jaarrekening moet worden opgenomen. Zoals de naam al zegt laat deze rekening zien of uw bedrijf winst of verlies heeft geboekt in het afgelopen boekjaar. Dit wordt gedaan door het weergeven van de inkomsten en uitgaven van de onderneming in de betreffende periode. Dit wordt ook wel de exploitatierekening of resultatenrekening genoemd. Aan het einde van de rekening wordt vastgesteld hoeveel winst of verlies de onderneming heeft behaald in het afgelopen boekjaar.

Toelichting op de cijfers

De jaarrekening bestaat dus voor een groot deel uit cijfers. Naast de balans en de winst- en verliesrekening moet u echter ook een toelichting hierop geven. Wat er precies in die toelichting moet staan hangt in grote mate af van de omvang van uw bedrijf. Hoe groter het bedrijf, des te uitgebreider de toelichting moet zijn. Voor een kleine onderneming kan het soms al volstaan om het aantal werknemers te vermelden en een korte toelichting te geven op hoe de balans is opgesteld. Van grotere ondernemingen wordt meer informatie verwacht en het is aan te raden om daarbij financieel advies in te winnen, zodat u zeker weet dat uw jaarrekening aan alle eisen voldoet. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, kan het bovendien verplicht zijn om uw jaarrekening goed te laten keuren door een accountant. U moet de accountantsverklaring dan toevoegen aan de jaarrekening.

Wilt u graag advies over het opstellen van uw jaarrekening? Of heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw winst- en verliesrekening? Een financieel adviseur kan u hierbij goed van dienst zijn. Wij hebben veel ervaring en zetten onze expertise graag in om u te begeleiden of het werk uit handen te nemen. Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.