Intracommunautaire prestaties (ICP)

Ondernemers die vanuit Nederland diensten of goederen leveren aan ondernemingen in andere EU landen, krijgen te maken met de opgaaf Intracommunautaire Prestaties. Hoewel dit wellicht ingewikkeld klinkt, is het vergelijkbaar met de gewone btw-aangifte. De term Intracommunautaire Prestaties, afgekort ICP, houdt in dat er diensten zijn geleverd binnen de EU, waardoor de btw-aangifte anders verloopt. Maar niet elke levering aan het buitenland valt onder de ICP-regeling. Omdat de fiscale regels voor intracommunautaire prestaties anders zijn dan in de reguliere btw-wetgeving, is het belangrijk dat u weet wanneer u een levering als ICP moet opgeven aan de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u het risico dat de Belastingdienst u een naheffingsaanslag kan sturen. Om fiscale problemen te voorkomen, is het verder van belang dat u weet welke documentatie u bij een ICP-opgaaf nodig heeft.

Levering aan ondernemers

Bij een ICP-opgaaf gaat het dus om de belasting op diensten of goederen die vanuit Nederland geleverd zijn aan het buitenland. Het betreft hierbij specifiek landen die binnen de EU vallen. Daarnaast is het van belang aan wie de goederen of diensten zijn geleverd. Als dit een particulier is, dan valt dit niet onder de intracommunautaire prestaties. Dat wil zeggen dat u bij de verkoop aan een particulier in het buitenland gewoon het standaard btw-tarief doorberekent aan uw klant. De belasting over het geleverde wordt dan dus in Nederland afgedragen. Levert u echter uw goederen of diensten aan een onderneming in de EU, dan is er wel sprake van een intracommunautaire prestatie. De onderneming zal doorgaans namelijk in eigen land een btw-aangifte moeten doen over het product of de diensten die u heeft geleverd. U rekent dan een 0% btw-tarief en moet deze levering vervolgens melden in uw opgaaf ICP.

ICP-opgave en omzetbelasting

Niet iedere ondernemer krijgt te maken met de ICP-opgave. U hoeft deze opgave alleen in te dienen als u zaken doet met ondernemingen binnen de EU. U geeft de levering daarnaast ook op in uw aangifte omzetbelasting. U dient bij de ICP-opgave een aantal zaken te vermelden, zoals het adres van de ondernemer aan wie u heeft geleverd en naar welk land de producten of diensten zijn gegaan. Daarnaast moet u kunnen bewijzen dat de levering daadwerkelijk naar het buitenland is gegaan, ofwel dat de goederen Nederland ook echt hebben verlaten. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen met vrachtbrieven van de vervoerder.

De afnemer controleren

Tot slot is het aan te raden om het btw-nummer van de onderneming die de levering van u afneemt vooraf te controleren en te bewaren. U moet namelijk zeker weten dat u levert aan een onderneming die in eigen land belastingplichtig is. Als achteraf blijkt dat u aan een particulier heeft geleverd, dan kunt u een naheffing verwachten van de Belastingdienst. Het btw-nummer van een onderneming kunt u via de Belastingdienst verifiëren. Wanneer u goederen heeft geleverd, dan geeft u deze op in het tijdvak van de factuurdatum. Bij geleverde diensten moet u deze in uw ICP-opgave in het tijdvak opgeven waarin de dienst werd geleverd. Het kan ook voorkomen dat u slechts af en toe zaken met het buitenland

doet. Als u in een tijdvak geen leveringen aan het buitenland heeft gedaan, hoeft u in dat tijdvak ook geen ICP-opgave te doen. Vindt in het volgende tijdvak wel een intracommunautaire prestatie plaats, dan doet u in dat tijdvak wel een ICP-opgave.

Professioneel advies

Om problemen met het afdragen van belasting te voorkomen, is het aan te raden om financieel advies in te winnen alvorens u met ICP te maken krijgt. Het is immers belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de fiscale regels rondom de ICP-opgave. Onze financieel adviseurs zijn zeer ervaren en kunnen u hier meer informatie over geven of de ICP-opgave voor u verzorgen. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.