Hypotheekrenteaftrek

Bij uw jaarlijkse belastingaangifte, geeft u in box 1 uw inkomsten uit werk en woning op. Wanneer u een eigen woning bezit, geeft u in deze box ook de eigenwoningschuld op. Meestal zal dit gaan om een hypotheek waarover u rente betaalt. Deze rente is gedeeltelijk aftrekbaar, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Dit wordt de hypotheekrenteaftrek genoemd. Omdat het voordeel van deze maatregel behoorlijk op kan lopen, is het belangrijk dat u weet wat de hypotheekrenteaftrek precies is en wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Zeker wanneer u op het punt staat om een nieuwe woning te kopen, is het aan te raden om de regels rondom de hypotheekrenteaftrek nog eens goed door te nemen. Twijfelt u of u recht hebt op aftrek? Laat u dan goed adviseren door een onafhankelijk financieel adviseur die voor u kan berekenen of en hoeveel voordeel de hypotheekrenteaftrek u kan opleveren.

Impuls voor de woningmarkt

De hypotheekrenteaftrek is een belastingmaatregel die door de overheid in het leven is geroepen. Bij het kopen van een huis gaan grote bedragen gemoeid en een hypotheek is voor veel mensen dan ook een flinke last. Toch is het voor de economie van ons land goed als er huizen worden ver- en gekocht en hypotheken worden afgesloten. Om te voorkomen dat de woningmarkt in zou zakken, bedacht de overheid een maatregel die het kopen van een huis en het afsluiten van een hypotheek aantrekkelijker moest maken. Dit werd de hypotheekrenteaftrek. Door deze maatregel wordt het belastbaar inkomen van een woningeigenaar lager, waardoor er dus minder belasting hoeft te worden betaald. Maar hoe werkt dit dan precies?

Het eigenwoningforfait

Over uw inkomen betaalt u inkomstenbelasting. Wanneer u echter recht heeft op hypotheekrenteaftrek, dan mag u de rente die u heeft betaald over uw hypotheek van uw inkomen aftrekken. Uw belastbaar inkomen wordt daardoor een stuk lager, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt. Voor de hypotheekrenteaftrek geldt wel een drempel. Dit betekent dat u niet het volledige bedrag dat u aan rente heeft betaald kunt aftrekken. Deze drempel wordt bepaald door het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat gebaseerd wordt op de WOZ-waarde van uw woning. Door 0,75 procent van de WOZ-waarde bij uw inkomen op te tellen, stijgt uw inkomen in eerste instantie. Van dat verhoogde bedrag mag u vervolgens de hypotheekrente aftrekken. Wat overblijft is uw belastbaar inkomen, waarover dus inkomstenbelasting wordt geheven. Hoewel door het eigenwoningforfait het voordeel van de hypotheekrenteaftrek iets lager uitpakt, blijft het een aantrekkelijke maatregel die ervoor zorgt dat u als woningbezitter aanzienlijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Voorwaarden en veranderingen

Om gebruik te mogen maken van de hypotheekrenteaftrek dient u uiteraard wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Sinds 2013 zijn de regels hiervoor aangescherpt. Kon u voorheen met vrijwel iedere hypotheekvorm aanspraak maken op hypotheekrenteaftrek, is dat sinds 2013 veranderd. Als u na 2013 een woning heeft gekocht of gaat kopen, dan komt

u alleen in aanmerking voor de hypotheekrenteaftrek als u een hypotheek heeft afgesloten met een aflossingsvorm waarbij u de volledige hypotheek binnen dertig jaar aflost. Dit is het geval bij een lineaire hypotheek en bij een annuïteitenhypotheek. Daarnaast zijn er voorwaarden over het investeren van de overwaarde van een verkochte woning. Koopt u binnen drie jaar een nieuwe woning, dan dient u de overwaarde voor de aankoop te gebruiken. Doet u dat niet, dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek over het deel van de hypotheek dat overeenkomt met de overwaarde.

Overgangsregeling

De hypotheekrenteaftrek geldt niet voor een tweede huis. Hierop zijn wel uitzonderingen mogelijk, als er bijvoorbeeld twee huizen zijn als gevolg van een scheiding of als u een nieuw huis heeft gekocht, maar uw oude woning onverhoopt nog niet verkocht is. Hiervoor gelden overgangsregelingen, zoals de scheidingsregeling of de verhuisregeling. Het is aan te bevelen om een financieel advies in te winnen als u in deze situatie terecht komt.

U geeft uw hypotheekschuld en de betaalde rente jaarlijks op in uw belastingaangifte. U kunt er zelf voor kiezen of u het bedrag dat u terugkrijgt in één keer wilt ontvangen of dat u het in maandelijkse termijnen wilt. In het laatste geval gaat het om een voorlopige teruggave, die na de vaststelling van de aangifte pas definitief wordt. Heeft u hulp nodig met uw aangifte? Wij kunnen ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk belasting hoeft te betalen. Wij zetten graag onze ruime kennis en ervaring in om zoveel mogelijk voordeel uit uw belastingaangifte te kunnen halen. Voor deskundig financieel advies of voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.