Hypotheekadvies

Het kopen van een huis is een ingrijpende gebeurtenis. Bij de koop zijn grote bedragen gemoeid, waarvoor doorgaans een hypotheek wordt afgesloten. En hoewel de hypotheek het mogelijk maakt om uw eigen huis te kunnen kopen, brengt het ook een grote financiële verantwoordelijkheid met zich mee die u gedurende een lange termijn moet kunnen dragen. Het is dan ook van belang dat u bij het afsluiten van een hypotheek goed weet waar u aan begint en welke hypotheek het beste bij u past. Er zijn immers verschillende hypotheekvormen die ieder hun eigen voor- en nadelen kennen en daardoor een verschillende impact hebben op uw financiële toekomst. Maar welke vorm is voor u het meest geschikt? En hoe weet u of u ook op lange termijn nog blij zal zijn met de keuze die u nu maakt? Wanneer u van plan bent een hypotheek te gaan afsluiten, is het dan ook sterk aan te bevelen om vooraf deskundig hypotheekadvies in te winnen.

Verschillende hypotheekvormen

Er zijn verschillende hypotheken op de markt. Niet alleen hanteert elke aanbieder van hypotheken zijn eigen voorwaarden, maar ook bestaan er diverse hypotheekvormen, zoals een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. De verschillen zitten hem in verschillende factoren, zoals onder andere de aflossing en de bijbehorende verzekeringen. Uiteraard speelt ook het rentetarief een grote rol, want dit bepaalt in hoge mate hoeveel de hypotheek u gaat kosten. Maar als u zich uitsluitend laat leiden door een zo laag mogelijk rentetarief, kunt u de plank behoorlijk misslaan. Bij een hypotheek komt namelijk veel meer kijken dan alleen de rente. U moet bijvoorbeeld goed kijken naar de voorwaarden. Mag u vervroegd aflossen of krijgt u daar een boete voor? Ook de looptijd van de hypotheek is van belang evenals de rentevaste periode die u afspreekt met de aanbieder. En welke risico’s zijn er wel of niet afgedekt en in welke mate? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wat de gevolgen zijn als u arbeidsongeschikt wordt of als u of uw partner overlijdt. Kunt u dan in uw huis blijven wonen of zijn de hypotheeklasten dan niet meer op te brengen? Al deze aspecten zijn van belang bij het uitkiezen van een hypotheek. Wellicht heeft u ook nog eigen vermogen dat u bij de koop in kunt brengen. Investeert u dat in uw woning of kunt u dat beter op een spaarrekening laten staan? Een professionele hypotheekadviseur kan u over al deze factoren voorlichten en samen met u de beste hypotheek uitzoeken.

Oversluiten

Het kan ook gebeuren dat u jaren geleden een huis heeft gekocht en daarbij destijds een hypotheek af heeft gesloten waarvan u op dat moment vond dat die het beste was. Het leven is echter voortdurend in beweging en wellicht hebben er gebeurtenissen in uw leven plaatsgevonden waardoor uw financiële situatie is veranderd. Dat kan tot gevolg hebben dat u vraagtekens heeft bij uw huidige hypotheek. Daarnaast is ook de financiële markt voortdurend aan verandering onderhevig en zijn er nu andere financiële producten beschikbaar dan in de tijd dat u uw hypotheek afsloot. Het kan in dat geval zinvol zijn om uw hypotheek eens goed onder de loep te nemen en u te verdiepen in de mogelijkheden om deze over te sluiten naar een andere hypotheekvorm of aanbieder. Wellicht bent u daarmee financieel gunstiger uit. U bent hierbij wel gebonden aan de voorwaarden in uw huidige hypotheek. Wij raden dan ook aan om deskundig hypotheekadvies in te winnen als u overweegt om uw hypotheek over te sluiten.

Na een scheiding

Wanneer u onverhoopt met een scheiding te maken krijgt, heeft dat grote gevolgen op veel gebieden in uw leven. Ook financieel gezien kan een scheiding zeer ingrijpend zijn. Zeker wanneer u samen met uw partner een hypotheek heeft. De vraag rijst dan wat er met het huis moet gebeuren. Blijft één van de partners er wonen of wordt het huis verkocht? En hoe wordt de opbrengst of de schuld dan verdeeld? Als één van de partners in het huis blijft wonen, betekent dit vaak dat de andere partner moet worden uitgekocht en dat de hypotheek aangepast zal moeten worden. Dit levert zeer complexe financiële situaties en vraagstukken op, die het beste door een professioneel hypotheekadviseur kunnen worden opgepakt.

Wij staan u graag bij met al uw vragen op het gebied van hypotheken, of het nu gaat om het afsluiten van een nieuwe hypotheek of om aanpassingen aan uw huidige situatie. Voor meer informatie over hypotheekadvies kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.