Nieuw huwelijksvermogensrecht 2018

Het huwelijksvermogensrecht is in een wet die de verdeling van bezittingen en schulden bepaalt wanneer twee mensen met elkaar trouwen. Tot 1 januari 2018 was het zo dat een huwelijk altijd automatisch in gemeenschap van goederen werd gesloten. Wanneer partners dit niet wilden, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van een eigen bedrijf, konden er huwelijkse voorwaarden worden opgesteld waarin werd bepaald hoe bezittingen en schulden verdeeld werden. Met ingang van 1 januari 2018 heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht. Vanaf deze datum geldt bij een huwelijk, dat zonder huwelijkse voorwaarden wordt gesloten, automatisch dat er een beperkte gemeenschap van goederen optreedt. Wat is er nu precies veranderd en voor wie is dit relevant?

Volledige versus beperkte gemeenschap van goederen

Wanneer u voor 1 januari 2018 bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan verandert er niets. Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft afgesloten, dan betekent dat dat u automatisch in volledige gemeenschap van goederen bent getrouwd. Dat houdt in dat alle bezittingen, maar ook alle schulden gedeeld worden. Ook schulden en bezittingen die al bestonden voordat u het huwelijk sloot, worden dan gemeenschappelijk bezit. Hierdoor kunnen echter onwenselijke situaties ontstaan wanneer er onverhoopt een scheiding plaatsvindt. Stel dat uw partner een flinke schuld had voordat u met elkaar trouwde. Door te trouwen in gemeenschap van goederen bent u medeverantwoordelijk geworden voor deze schuld. Wanneer u vervolgens gaat scheiden, draait u voor de helft van de schuld op. Daarentegen raakt een partner die veel bezittingen of vermogen meebrengt in een huwelijk, de helft hiervan kwijt na een scheiding, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Om dit soort situaties te voorkomen, is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Hierdoor trouwen partners voortaan met elkaar in een beperkte gemeenschap van goederen. Wat houdt dat in?

Privébezittingen

De beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat niet alle bezittingen en schulden van partners na een huwelijk automatisch gemeenschappelijk zijn geworden. Alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen, zijn gemeenschappelijk. Het gevolg is dat bij een scheiding ook alleen die laatstgenoemde bezittingen en schulden worden verdeeld over beide partners. Zowel de bezittingen als de eventuele schulden die een partner al had voordat het huwelijk werd gesloten, worden na een scheiding dus niet verdeeld maar blijven alleen van die ene partner. Had uw partner voordat u trouwde al een schuld, dan draait u na een scheiding dus niet op voor het aflossen van een deel van deze schuld. En een partner die voor het sluiten van het huwelijk eigenaar is van een onderneming, blijft dus ook na de scheiding volledig eigenaar en hoeft dit vermogen niet met zijn partner te delen.

Erfenis of schenking

Bij een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden wordt voortaan dus in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Wat u voor het huwelijk al bezat blijft van u, en alle

bezittingen die u of uw partner tijdens het huwelijk verkrijgen zijn dan automatisch van beide partners. Erfenissen en schenkingen vormen hier een uitzondering op. Wanneer een partner tijdens een huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, hoeft deze na een scheiding niet gedeeld te worden. Als de erflater of schenker wil dat het verkregen vermogen wel met de partner wordt gedeeld, dan moet dit expliciet worden vastgelegd in bijvoorbeeld het testament. Wordt dit niet gedaan dan vallen erfenissen en schenkingen dus automatisch buiten de gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden

Of de nieuwe wet het opstellen van huwelijkse voorwaarden overbodig maakt valt te betwisten. In sommige situaties blijft dit alsnog wenselijk. Eén van de valkuilen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht is namelijk dat alleen datgene dat voor honderd procent van u was voordat u trouwde, ook van u blijft. Was uw woning bijvoorbeeld voor tachtig procent van u en voor twintig procent van uw partner, dan valt de woning na het huwelijk binnen de gemeenschap van goederen en moet dus verdeeld worden bij een scheiding. Wanneer een bezitting voor het huwelijk echt voor honderd procent van u was, moet u dat bij een scheiding echter wel kunnen aantonen. Het is in dat geval dus zaak om één en ander vast te laten leggen voordat u gaat trouwen, bij voorkeur in een notariële akte. Het is van harte aan te bevelen om hier deskundig financieel advies bij in te winnen.

Onze onafhankelijke financieel adviseurs staan u graag bij als u vragen heeft over het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Wij kunnen samen met u uw persoonlijke situatie beoordelen, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen over het al dan niet opstellen van huwelijkse voorwaarden. Ook kunnen wij u adviseren over het opstellen van een akte waarin u vastlegt welke bezittingen of schulden voor het huwelijk al bestonden. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.