Financiële planning

Als u een onderneming op gaat starten, krijgt u met veel zaken te maken. Hoewel u waarschijnlijk vol enthousiasme met uw zaak wilt beginnen, bent u wellicht minder blij met alles wat u moet regelen voor de financiële kant van uw bedrijf. Voor veel ondernemers geldt dat dit niet hun expertise gebied is. Toch is het van groot belang om veel aandacht te besteden aan de financiële en fiscale zaken die bij uw onderneming komen kijken. U wilt immers een bedrijf dat financieel gezond is en blijft. Aan de basis daarvan ligt de financiële planning. Maar wat is dat precies, hoe maakt u zo’n planning en waarvoor heeft u het eigenlijk nodig? En wat kan een financieel adviseur hierbij voor u betekenen?

Financiering en winst

Een financiële planning is iets anders dan een ondernemingsplan, maar het wordt daar wel op gebaseerd. In een ondernemingsplan formuleert u zo concreet mogelijk wat u met uw bedrijf van plan bent. Welke producten of diensten biedt u aan en tegen welke prijs bijvoorbeeld. De financiële planning borduurt hierop voort en helpt u om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van uw ideeën. In de financiële planning specificeert u bijvoorbeeld hoe u de onderneming gaat financieren, hoeveel omzet en winst u verwacht en binnen welke termijn. U kunt in de planning uw verwachte inkomsten en uitgaven op een rij zetten, waardoor u inzicht krijgt in uw financiële situatie.

Begrotingen maken

Het maken van een financiële planning klinkt moeilijker dan het is. Op basis van uw ondernemingsplan en marktonderzoek binnen uw branche kunt u al een heel eind komen. Daarnaast stelt u een aantal begrotingen op, die inzicht moeten geven in verschillende financiële kanten van uw onderneming. Ten eerste moet u kritisch kijken naar welke middelen u nodig heeft om de onderneming te starten. Dit legt u vast in de investeringsbegroting. Vervolgens stelt u een financieringsbegroting op, waarin u documenteert waar u de benodigde middelen vandaan haalt. Kortom, hoe bent u van plan de onderneming te gaan financieren? U specificeert daarbij ook de voorwaarden die aan deze financiering kleven, zoals bijvoorbeeld een lening die binnen een bepaalde tijd moet worden terugbetaald.

Rendabele onderneming

Om te bepalen of uw ondernemingsplan haalbaar is, maakt u een exploitatiebegroting voor de komende drie jaar. Hierin legt u vast welke kosten u kunt verwachten en welke winst u daartegenover verwacht te stellen. Ook stelt u in deze begroting de verwachte omzet- en inkoopcijfers op. Hiermee krijgt u inzicht in de vraag of uw onderneming op termijn rendabel zal kunnen zijn. Tot slot stelt u nog een liquiditeitsbegroting en een privé-uitgaven begroting op. Op de liquiditeitsbegroting zet u inkomsten en uitgaven tegenover elkaar zodat u kunt inschatten of u iedere maand genoeg geld op uw rekening zal hebben staan. De privé-uitgaven begroting is bedoeld om vast te stellen hoeveel geld u zelf minimaal nodig heeft om van te kunnen leven.

Financiers benaderen

Wanneer u alle onderdelen van de financiële planning heeft opgesteld en samengevoegd, heeft u een gedegen financieel plan dat u veel inzicht verschaft over de haalbaarheid van uw onderneming. Dat is niet alleen een goed startpunt voor u zelf en voor een financieel gezond bedrijf, maar u kunt deze planning ook gebruiken wanneer u financiers wil benaderen. Bijvoorbeeld wanneer u bij de bank een lening aan wil vragen. Met een goede financiële planning maakt u meer kans op een succesvolle kredietaanvraag.

Het opstellen van een financieel plan kunt u als ondernemer zelf doen, maar als u zeker wil zijn van uw zaak kunt u ook overwegen om hier professioneel advies bij in te roepen. Onze financieel adviseurs helpen u graag bij het berekenen van de diverse posten en het opstellen van de gewenste begrotingen. Wij kunnen u op weg helpen met uw financiële planning of u het werk geheel uit handen nemen. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.