Erfenis

Op een bepaald punt in het leven krijgen de meeste mensen wel een keer te maken met een erfenis. Het kan dan gaan om het ontvangen van een erfenis, maar ook om het bepalen van uw eigen nalatenschap. U kunt zelf bij een notaris in een testament laten vastleggen aan wie u uw bezittingen wilt nalaten. Doet u dit niet dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. In de meeste gevallen wordt een erfenis nagelaten aan de partner en kinderen. Wanneer u ondernemer bent en een eigen bedrijf heeft, is het aan te raden om goed na te denken over wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer u overlijdt. Als u zelf niets vastlegt, dan treden automatisch de wettelijke bepalingen van het erfrecht in werking. Eén en ander hangt ook af van de rechtsvorm van uw onderneming. Hoe zit dit nu eigenlijk en wat gebeurt er met uw bedrijf na uw overlijden?

Bezittingen en schulden

Een erfenis is het geheel aan bezittingen en schulden die achter worden gelaten wanneer een persoon overlijdt. Deze erfenis komt toe aan de erfgenamen. Wanneer u ondernemer bent, heeft u ook bezittingen, en wellicht schulden, uit uw onderneming. Ook deze komen dan toe aan de erfgenamen. Hoe die erfenis er precies uitziet hangt echter in grote mate af van de rechtsvorm van uw bedrijf.

Wanneer u eigenaar bent van een eenmanszaak dan wordt de onderneming na uw overlijden gestaakt. Dat houdt in dat uw bedrijf wordt opgeheven en dat er afgerekend moet worden met de belastingdienst. Omdat bij een eenmanszaak alle bezittingen en schulden op persoonlijke rekening van de eigenaar komen, worden deze na overlijden dus door de erfgenamen overgenomen. Dat betekent dan ook dat de erfgenamen de verschuldigde belasting moeten betalen, zoals de stakingswinst. De erfgenamen kunnen echter ook besluiten dat zij uw onderneming willen voortzetten. Daarbij kunnen ze gebruik maken van een aantal regelingen die de overname voor hen fiscaal aantrekkelijker maken.

Een overleden vennoot

Bij een VOF verloopt het vaak iets anders. U bent dan immers niet de enige eigenaar en bij het aangaan van de VOF kunnen de vennoten samen bepalen wat er gebeurt als één van de vennoten komt te overlijden. Vaak zal het zo zijn dat het deel van de overleden vennoot zal worden overgenomen door de andere vennoten. De waarde van dat deel wordt dan uitgekeerd aan de erfgenamen.

Als u een BV heeft is er sprake van een bedrijf dat als zelfstandige entiteit wordt gezien. Als eigenaar bezit u (een deel) van de aandelen van de BV. Na uw overlijden komen deze aandelen automatisch toe aan uw erfgenamen, die daardoor dus eigenaar van de BV worden. Hierop kan een uitzondering gelden wanneer de aandeelhouders samen hebben vastgelegd dat de aandelen van een overleden aandeelhouder eerst worden aangeboden aan de overige aandeelhouders. Als dat gebeurt dan krijgen de erfgenamen de waarde van de aandelen uitgekeerd. Deze regeling in het erfrecht zorgt ervoor dat bij een BV de continuïteit van het bedrijf altijd is gewaarborgd, in tegenstelling tot bij een eenmanszaak of een VOF.

Complexe afrekeningen

Wanneer u een onderneming erft, kunt u te maken krijgen met complexe afrekeningen met de Belastingdienst. Een erfenis kan daardoor grote financiële gevolgen hebben, zowel in positieve als in negatieve zin. Als eigenaar van een onderneming is het dan ook raadzaam om uw zaken goed na te laten. U wilt immers niet dat uw partner of kinderen in de schulden terecht komen wanneer zij uw onderneming erven. Wij raden u als ondernemer dan ook aan om uw erfenis goed te regelen en de financiële gevolgen hiervan voor de erfgenamen te laten berekenen door een financieel adviseur. Ook wanneer u erfgenaam bent en te maken krijgt met de vererving van een bedrijf, is het aan te bevelen om onafhankelijk financieel advies in te winnen. Zo voorkomt u dat u de weg kwijtraakt in de vele fiscale regels en zorgt u ervoor dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met erfrecht en geven u dan ook graag advies. Wilt u weten wat wij precies voor u kunnen betekenen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.