Eenmanszaak of BV?

Een onderneming opstarten is een gebeurtenis die grote impact kan hebben op uw leven, zowel zakelijk als privé. Het is dan ook een stap die met zorg genomen moet worden, want de keuzes die u maakt bij de start van uw bedrijf kunnen gevolgen hebben die later van belang zijn. Zo moet u bijvoorbeeld de afweging maken of uw zakelijk vermogen al dan niet gescheiden moet worden gehouden van uw privévermogen. Deze beslissing is onder andere van groot belang als uw bedrijf onverhoopt failliet gaat. Bij de start van een onderneming kan het moeilijk zijn om de risico’s goed in te schatten en om een duidelijk beeld te krijgen van de fiscale regels en mogelijke belastingvoordelen. Het is dan ook aan te raden om onafhankelijk financieel advies in te roepen. Immers, welke rechten en plichten hebt u als ondernemer? Veel hangt af van de rechtsvorm die u voor uw bedrijf kiest. Schrijft u uw onderneming in als eenmanszaak of richt u een BV op? Beide bedrijfsvormen hebben hun voor- en nadelen. Maar wat is nu eigenlijk het verschil?

Rechtspersoon of natuurlijk persoon

Het grote verschil tussen een eenmanszaak en een besloten vennootschap, ofwel BV, is de aansprakelijkheid van de eigenaar. Bij een eenmanszaak is er geen sprake van een rechtspersoon, terwijl dit bij een BV wel het geval is. Maar wat houdt dat in? Wanneer er geen rechtspersoon is, zoals bij een eenmanszaak, dan is er sprake van een natuurlijke persoon die een bedrijf runt en dus economische activiteiten uitvoert. Deze natuurlijke persoon, ofwel de eigenaar van het bedrijf, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle aspecten van het bedrijf, zowel juridisch als financieel. Komt het bedrijf in de schulden terecht, dan kan ook het privévermogen van de eigenaar worden aangesproken om de schuldeisers te betalen. De eigenaar van een eenmanszaak kan dus ook privé failliet gaan als zijn bedrijf ten onder gaat. Ook een eventuele partner kan aansprakelijk worden gesteld voor de schulden, als deze in gemeenschap van goederen getrouwd is met de eigenaar van de onderneming.

Privé vermogen gescheiden

Bij een BV is er wel sprake van een rechtspersoon. Dit houdt in dat het vermogen van de onderneming gescheiden is van de privébezittingen van de eigenaar. Als een BV failliet gaat, kan er dus in principe geen aanspraak worden gemaakt op het privévermogen van de eigenaar, zoals bijvoorbeeld een woning of spaargeld. De eigenaar raakt in dat geval alleen het vermogen kwijt dat hij in de onderneming heeft geïnvesteerd. Een bedrijfsvorm met rechtspersoon, zoals een BV, brengt derhalve minder risico’s met zich mee voor de eigenaar van de onderneming dan bijvoorbeeld een eenmanszaak. Toch zijn er ook veel startende ondernemers die desondanks kiezen voor een eenmanszaak. Naast de risico’s die deze bedrijfsvorm met zich meebrengt, zijn er namelijk ook een aantal voordelen.

Eenvoudigere bedrijfsvorm

Bij de keuze voor een bedrijfsvorm spelen meerdere factoren een rol. Het risico dat de eigenaar loopt wanneer het bedrijf failliet gaat is er daar één van. De aard van de activiteiten die u met uw bedrijf uitvoert en de sector waarbinnen uw dienstverlening plaatsvindt, zullen in grote mate bepalen hoeveel risico u loopt. Als het risico op schulden hoog is, dan kan het verstandig zijn om een BV op te richten, maar als het risico laag is dan kunt u ook kiezen voor

een eenmanszaak. De eenmanszaak is eenvoudiger op te starten dan een BV en de kosten ervan zijn een stuk lager. Bovendien kunt u als eigenaar van een eenmanszaak gebruik maken van belastingvoordelen. Een financieel adviseur kan samen met u berekenen of dit voor u relevant is.

Ondernemersregelingen

Wanneer u een eenmanszaak heeft dan kunt u in aanmerking komen voor bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek of mkb-winstvrijstelling. Voor startende ondernemers is er daarnaast de startersaftrek. De belastingdienst moet u hiervoor erkennen als ondernemer. Dat houdt onder andere in dat u een minimumaantal uren per maand in uw bedrijf steekt. Deze regelingen zijn specifiek voor ondernemers bedoeld. Wanneer u een BV opricht, wordt u door de belastingdienst niet gezien als ondernemer en kunt u dus niet profiteren van deze aftrekposten. Een eenmanszaak heeft op dat gebied dus voordelen. Daar staat tegenover dat de winst van een BV doorgaans lager belast wordt dan de winst van een eenmanszaak. Bij een eenmanszaak wordt de winst namelijk belast als inkomstenbelasting in box 1. Bij een BV heeft u daarentegen te maken met vennootschaps- en dividendbelasting.

Afweging van factoren

Er is dus geen eenduidig antwoord te geven op de vraag welke rechtsvorm voor uw bedrijf het beste is. Om een juiste beslissing te nemen moet een zorgvuldige balans worden opgemaakt tussen risico’s en voordelen. Hoewel de risico’s van een BV lager zijn, zijn de kosten juist weer hoger. Daarnaast is het belastingpercentage iets lager, maar kunt u geen gebruik maken van aantrekkelijke ondernemersregelingen. Het oprichten van een BV is bovendien omslachtiger dan het starten van een eenmanszaak. Terwijl de eigenaar van een eenmanszaak deze zelf rechtstreeks bij de Kamer van Koophandel kan inschrijven, dient dit voor de oprichting van een BV via de notaris te verlopen. Doordat de BV een rechtspersoon is, kan het bedrijf echter ook makkelijker worden verkocht dan een eenmanszaak. Ook is een BV overerfelijk na overlijden van de eigenaar.

Advies over fiscale regelgeving

Bij het oprichten van een bedrijf komt dus veel kijken. Veel verschillende factoren en fiscale regels zijn van belang als het gaat om de keuze voor de juiste rechtsvorm voor uw onderneming. Het is dan ook sterk aan te raden om u door een onafhankelijk financieel adviseur te laten voorlichten. Wij dienen u graag van advies en kunnen samen met u zorgen voor een financieel sterke onderneming. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.