Box 3 vermogen vermogensadvies

Iedereen in Nederland moet jaarlijks belastingaangifte doen. In de eerste plaats gaat het dan om het betalen van belasting over uw inkomen en uw woning. Deze posten vallen in box 1. Ons belastingstelsel kent echter drie boxen. Met box 2 krijgt u alleen te maken als u een aanmerkelijk belang heeft. Dat houdt in dat u minimaal vijf procent van de aandelen bezit van een onderneming. Ook met box 3 krijgt niet iedereen te maken. In deze box valt namelijk de belasting op inkomsten uit sparen en beleggen. In box 3 draait het daarmee allemaal om het eigen vermogen. Pas wanneer de waarde van uw bezittingen boven een vastgestelde grens komen, krijgt u te maken met belasting in box 3. Hoe werkt dit nu precies, wat wordt er verstaan onder eigen vermogen en wanneer moet u daarover belasting afdragen?

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen in box 3 vallen spaargeld en beleggingen. Uw loon telt hierbij niet mee en ook uw woning valt buiten deze box. Andere onroerende zaken, dus buiten uw eigen huis, tellen wel mee in box 3. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de waarde van een tweede huis. Ook al uw spaargeld valt in deze box. Dat wil zeggen het geld dat u op spaarrekeningen of betaalrekeningen heeft staan, maar ook eventueel contant geld, tegoedbonnen of geld dat op een buitenlandse rekening staat. Daarnaast tellen uw beleggingen mee in box 3. Hieronder valt bijvoorbeeld de waarde van aandelen en obligaties die u in uw bezit heeft. Het totale vermogen kunt u berekenen door de waarde van al deze zaken bij elkaar op te tellen.

Totale vermogen versus belastbaar vermogen

Het totale vermogen staat niet direct gelijk aan het vermogen waar u belasting over moet betalen, ofwel het belastbaar vermogen. Er geldt namelijk een heffingsvrij vermogen van €30.000. Dat wil zeggen dat u geen belasting hoeft te betalen over uw vermogen, als dit niet hoger is dan €30.000. Het heffingsvrije vermogen geldt bovendien per persoon. Wanneer u een fiscale partner heeft, heeft u dus samen een heffingsvrij vermogen van €60.000. Wanneer uw vermogen hoger is dan het heffingsvrije deel, dan moet u daarover belasting betalen. Dat deel heet het belastbaar vermogen.

Soms is het mogelijk om hier nog schulden vanaf te trekken. De schuld moet daarvoor hoger zijn dan €3.000 of in het geval van fiscale partners hoger dan €6.000. De schuld voor uw eigen woning, zoals een hypotheek, telt hierbij niet mee omdat deze in box 1 valt. Bij schulden die in box 3 aftrekbaar zijn kunt u denken aan consumptieve schulden, zoals een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Ook een creditcardschuld valt in box 3. Door uw schulden van uw vermogen af te trekken, wordt uw belastbaar vermogen lager en betaalt u minder belasting over uw bezittingen in box 3.

Extra vrijstellingen

Soms kunt u uw heffingsvrije vermogen verhogen door gebruik te maken van extra vrijstellingen. Dan wordt het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen dus hoger en het belastbare bedrag wordt lager, waardoor u minder belasting hoeft te betalen over uw bezittingen. Een aantal zaken zijn vrijgesteld van belasting in box 3. Hieronder valt

bijvoorbeeld het sparen voor uw eigen uitvaart ofwel het vermogen in een uitvaartverzekering. Maar ook groene beleggingsproducten of een groene spaarrekening geven extra vrijstellingen. Het is aan te raden om advies in te winnen bij een financieel adviseur om te beoordelen of u in aanmerking komt voor extra vrijstellingen.

De peildatum

Over uw eigen vermogen moet u jaarlijks aangifte doen. Gedurende een jaar kan de waarde van uw vermogen natuurlijk veranderen. Beleggingen kunnen in waarde dalen of juist toenemen en ook uw spaargeld of de waarde van onroerende zaken kan aan verandering onderhevig zijn. Daarom hanteert de Belastingdienst een vaste peildatum. U moet de waarde van uw vermogen bepalen op 1 januari van het jaar waarover u de aangifte doet. Het vermogen dat u op die datum heeft, moet u opgeven in box 3.

Om te voorkomen dat u te veel belasting betaalt over uw eigen vermogen, raden wij sterk aan om financieel advies in te winnen bij het uitvoeren van uw belastingaangifte. Bij de aangifte van uw bezittingen in box 3 komen veel specifieke fiscale regels kijken en als u hier niet goed mee bekend bent, kan het gebeuren dat u aantrekkelijke aftrekposten of vrijstellingen misloopt. Wij hebben ruime ervaring hiermee en kunnen u professioneel vermogensadvies geven, zodat u het beste uit uw belastingaangifte kunt halen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden vrijblijvend contact met ons op.