Besloten vennootschap (BV)

Een besloten vennootschap, afgekort een BV, is een bedrijfsvorm die iets minder eenvoudig op te starten is dan een eenmanszaak of een VOF, maar die zeker voor grotere ondernemingen bepaalde voordelen biedt. Zo is de eigenaar van een BV niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden, waardoor het risico op een persoonlijk faillissement flink wordt beperkt. Ook wordt de winst van een BV anders belast dan de winst van bijvoorbeeld een eenmanszaak. Een BV kan eigendom zijn van één of meerdere personen, die aandeelhouders worden genoemd, en de leiding is in handen van een bestuur. U kunt ook bestuurder én aandeelhouder zijn van een BV. Hoe zit dit nu precies?

Eigendom versus bestuur

Het eigendom en het bestuur zijn bij een BV twee verschillende zaken. Het vermogen van een BV is verdeeld in aandelen, die gekocht zijn door aandeelhouders. Daarmee is de BV eigendom van de aandeelhouders. Dit kunnen meerdere personen zijn, maar zeker bij kleinere bedrijven komt het ook voor dat er één aandeelhouder is die honderd procent van de aandelen in zijn bezit heeft. Dit wordt een grootaandeelhouder genoemd.

Het bestuur van een BV is in handen van de directie. De aandeelhouders stellen de directie aan, waardoor de aandeelhouders in een BV dus ook de hoogste macht hebben. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan de directie bestaan uit één of meerdere personen. Bij kleinere ondernemingen komt het vaak voor dat de grootaandeelhouder ook de directeur is. Hij heeft zichzelf dan eigenlijk in dienst en is daarmee zowel de enige bestuurder als de volledige eigenaar van de onderneming. Dit wordt een directeur-grootaandeelhouder genoemd.

Belasting

Een BV heeft te maken met vennootschapsbelasting. Deze wordt geheven over de winst van de BV. Daarnaast krijgt u bij een BV te maken met dividendbelasting en loonbelasting. Een deel van de winst van de BV kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit wordt dividend genoemd. Het uitkeren van dividend is voor een directeur-grootaandeelhouder fiscaal gezien aantrekkelijker dan het uitkeren van een salaris. De Belastingdienst heeft echter specifieke regels opgesteld om te voorkomen dat directeur-grootaandeelhouders zichzelf alleen dividend uitkeren, door een minimumsalaris verplicht te stellen. Een directeur-grootaandeelhouder moet zichzelf dus op de loonlijst zetten en salaris ontvangen, waarover inkomstenbelasting wordt geheven. Al met al is de belastingdruk in een BV wel lager dan bij een eenmanszaak. Daar staat echter tegenover dat de kosten iets hoger zijn, bijvoorbeeld vanwege de kosten voor een notaris en accountant.

Aansprakelijkheid aandeelhouders

De BV is dus eigendom van de aandeelhouders. In tegenstelling tot een eenmanszaak is de BV echter een rechtspersoon, wat grote gevolgen heeft voor de aansprakelijkheid van de eigenaar. Bij een eenmanszaak is immers de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. De BV wordt echter gezien als zelfstandige entiteit, waardoor de BV zelf aansprakelijk is als er schulden ontstaan. Er is in principe dus geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Toch is het verstandig om u bij de oprichting van een BV hier goed over te laten voorlichten door een

onafhankelijk financieel adviseur, want er gelden ook uitzonderingen op de aansprakelijkheidskwestie. Bijvoorbeeld wanneer de bank u als directeur-grootaandeelhouder voor een lening privé laat mee tekenen. In dat geval bent u toch hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld die door deze lening ontstaat. Ook wanneer de BV op onverantwoorde wijze is bestuurd of wanneer er onrechtmatig is gehandeld, kunt u alsnog persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Jaarrekening en administratieve druk

Als u een BV heeft dan bent u verplicht om ieder jaar een jaarrekening op te stellen en deze bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Het is daarom belangrijk om de BV vanaf het begin meteen goed in te richten op boekhoudkundig gebied. Omdat veel ondernemers hier weinig ervaring mee hebben, is het aan te raden om deskundige hulp in te roepen. Onze financieel adviseurs helpen u graag om uw BV op financieel gebied goed op te zetten en vervolgens gezond te houden. Tevens helpen wij u graag met uw belastingzaken en kunnen wij berekenen hoe u de belastingdruk zo laag mogelijk kunt houden. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden vrijblijvend contact met ons op.